Kontakta oss

Släng iväg en fråga eller skicka oss ett meddelande.

Organisationsnummer: 802442-8354
Bankgiro: 5907-5101

Frågor och svar

Om snöröjning

I Nitta och på banvallen
Bergqvist Entreprenad AB
0733-93 66 69
tobias@bergqvistab.se
bergqvistab.se

Cykelvägar
Varnumsvägen och Härnavägen
R. Claesson Skog och Entreprenad
0703-35 17 31

Ditt ansvar som fastighetsinnehavare:

  • Sanda och skotta gångbana/gångväg eller trottoar utanför tomten.
  • Isbildning på trottoaren som orsakats av vatten från stuprännor åtgärdas.
  • Snö läggs på ett sätt så att det blir fri sikt vid fastigheten.
  • Hålla rännstensbrunnen fri så att snön har någonstans att ta vägen när det börjar töa.

Tänk på:

  • Bostadsgator plogas när cirka 10 cm nysnö har fallit. Arbetet görs med lastmaskiner. Målet är att detta skall vara färdigt inom 24 timmar.
  • Snö från tomt, gårdsinfarter eller liknande får inte läggas ut på gatumark eller annan allmän plats.
  • Tänk på dina grannar. Om du skottar ut din snö på vägen är det dina grannar som får in den snön på sin uppfart när kommunen snöröjer.
  • Parkera din bil så att plogning kan ske så smidigt som möjligt. Beroende på väderläget kan snöröjning ske när som helst under dygnet.

Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat rimligt alternativ när vägen ska plogas.

Att röja undan snön för din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har uppstått av plogbilen.

Kommunen skottar inte fram postlådan utan det är ditt ansvar som fastighetsägare. Det gäller även plats för sopkärl.

Övriga frågor

Sophämtningen sker på måndagar, jämna veckor.

Sopkärlet skall på hämtningsdagen vara lättåtkomligt, snöfritt och placeras med handtaget ut mot gatan.

Ansvarig för sophämtning är LBC Borås.

0321-53 00 75
hushall@lbc-boras.se
lbc-boras.se

Ha gärna ditt sopkärlsnummer tillgängligt. Numret finns på ditt sopkärl eller din senaste faktura från LBC. Det underlättar också om du kan ange din fastighetsbeteckning, namn och telefonnummer.

Ja, fiber finns i hela Nitta-området.

Mellan 1 mars till 31 oktober hissas flaggan klockan 08:00. Övrig del av året klockan 09:00.

Flaggan halas vid solnedgång, dock senast 21:00.

Observera att det snarare är trevliga regler än lag, så vill du har flaggan hissad dygnet runt hindrar ingen dig.