Styrelsen

Vi är ett gäng engagerade eldsjälar.
Alla i styrelsen värnar om Nitta och dess invånare.

Vi brukar ha styrelsemöten några gånger per år för avstämning med projekt och framtidsvisioner. Men själva arbetet med Nitta är ständigt i process.

Ordförande

Louise Dahlqvist

Sekreterare

Karl Gustav (KG) Fridén

Kassör

Anette Lövgren

Ledamot

Glenn Lövgren

Ledamot

Annika Larsson

Ledamot

Bo Ernvid

Ledamot

Patrik Johansson

Ledamot

Kim Nilsson

Ledamot

Ida

Ida Löfdahl

Suppleant

Ulf Libera

Suppleant

Sebastian Jansson

Skötsel

Bengt ”Bengan” Nilsson

Revisor

Lena Nilsson

Revisor

Lars Göransson

Ersättare

Ali Ebadi